معنی و ترجمه کلمه سیل آب گرفتگى به انگلیسی سیل آب گرفتگى یعنی چه

سیل آب گرفتگى

inundation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها