معنی و ترجمه کلمه سیل گرفتن به انگلیسی سیل گرفتن یعنی چه

سیل گرفتن

flood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها