معنی و ترجمه کلمه سیمابى به انگلیسی سیمابى یعنی چه

سیمابى

mercurial
silvern

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها