معنی و ترجمه کلمه سیم پیچ ثانویه به انگلیسی سیم پیچ ثانویه یعنی چه

سیم پیچ ثانویه

secondary winding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها