معنی و ترجمه کلمه سیگار کشیدن به انگلیسی سیگار کشیدن یعنی چه

سیگار کشیدن

smoke


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها