معنی و ترجمه کلمه سیگار کشیدن به انگلیسی سیگار کشیدن یعنی چه

سیگار کشیدن

smoke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها