معنی و ترجمه کلمه شئون مختلف نظامى به انگلیسی شئون مختلف نظامى یعنی چه

شئون مختلف نظامى

rank and file

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها