معنی و ترجمه کلمه شائبه به انگلیسی شائبه یعنی چه

شائبه

alloy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها