معنی و ترجمه کلمه شابهت سایه وار به انگلیسی شابهت سایه وار یعنی چه

شابهت سایه وار

umbrage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها