معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از زیست شناسى که در باره خون و دستگاه هاى خونساز بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از زیست شناسى که در باره خون و دستگاه هاى خونساز بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از زیست شناسى که در باره خون و دستگاه هاى خونساز بحث مى کند

hematology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها