معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم زیست شناسى که از رابطه موجودات زنده با محیط بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم زیست شناسى که از رابطه موجودات زنده با محیط بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم زیست شناسى که از رابطه موجودات زنده با محیط بحث مى کند

bionomics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها