معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم گیاه شناسى توصیفى که در باره تعداد و گروه هاى گیاهى بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم گیاه شناسى توصیفى که در باره تعداد و گروه هاى گیاهى بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم گیاه شناسى توصیفى که در باره تعداد و گروه هاى گیاهى بحث مى کند

floristry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها