معنی و ترجمه کلمه شاخه فرعى رودخانه به انگلیسی شاخه فرعى رودخانه یعنی چه

شاخه فرعى رودخانه

bayou

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها