معنی و ترجمه کلمه شاخک حساس نوک تیز به انگلیسی شاخک حساس نوک تیز یعنی چه

شاخک حساس نوک تیز

spicula
spicule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها