معنی و ترجمه کلمه شاخک دار به انگلیسی شاخک دار یعنی چه

شاخک دار

lamellicorn
palpate
rostral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها