معنی و ترجمه کلمه شاخ را کندن به انگلیسی شاخ را کندن یعنی چه

شاخ را کندن

dehorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها