معنی و ترجمه کلمه شاخ فرعى به انگلیسی شاخ فرعى یعنی چه

شاخ فرعى

antler
tine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها