معنی و ترجمه کلمه شاخ و برگ گیاهان به انگلیسی شاخ و برگ گیاهان یعنی چه

شاخ و برگ گیاهان

herb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها