معنی و ترجمه کلمه شادابى روح به انگلیسی شادابى روح یعنی چه

شادابى روح

buoyancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها