معنی و ترجمه کلمه شادى و سرور عمومى به انگلیسی شادى و سرور عمومى یعنی چه

شادى و سرور عمومى

ovation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها