معنی و ترجمه کلمه شادى کنان به انگلیسی شادى کنان یعنی چه

شادى کنان

cock a hoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها