معنی و ترجمه کلمه شادى به انگلیسی شادى یعنی چه

شادى

airiness
caper
curvet
exultation
gaiety
gala
glee
happiness
joyance
jubilation
mirth
pleasance
rejoicing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها