معنی و ترجمه کلمه شاد و مغرور به انگلیسی شاد و مغرور یعنی چه

شاد و مغرور

cock a hoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها