معنی و ترجمه کلمه شارلاتان به انگلیسی شارلاتان یعنی چه

شارلاتان

charlatan
mountebank
quack
quacksalver
sciolist
sciolistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها