معنی و ترجمه کلمه شاشگاه همگانى به انگلیسی شاشگاه همگانى یعنی چه

شاشگاه همگانى

pissoir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها