معنی و ترجمه کلمه شاغل مقامى به طور موقت به انگلیسی شاغل مقامى به طور موقت یعنی چه

شاغل مقامى به طور موقت

protem
protempore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها