معنی و ترجمه کلمه شالوده به انگلیسی شالوده یعنی چه

شالوده

base
foundation
ground plan
hard core
infrastructure
kernel
pedestal
skeleton
sole
texture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها