معنی و ترجمه کلمه شامل خشکى و دریا به انگلیسی شامل خشکى و دریا یعنی چه

شامل خشکى و دریا

terraqueous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها