معنی و ترجمه کلمه شامل سه نام به انگلیسی شامل سه نام یعنی چه

شامل سه نام

trinomial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها