معنی و ترجمه کلمه شامل نشدنى به انگلیسی شامل نشدنى یعنی چه

شامل نشدنى

ineligible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها