معنی و ترجمه کلمه شامل همه جزئیات به انگلیسی شامل همه جزئیات یعنی چه

شامل همه جزئیات

exhaustive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها