معنی و ترجمه کلمه شامل گذشته به انگلیسی شامل گذشته یعنی چه

شامل گذشته

retrospect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها