معنی و ترجمه کلمه شامل گروه بخصوصى به انگلیسی شامل گروه بخصوصى یعنی چه

شامل گروه بخصوصى

intraspecies
intraspecific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها