معنی و ترجمه کلمه شامل یا مستلزم بیان حقیقت به انگلیسی شامل یا مستلزم بیان حقیقت یعنی چه

شامل یا مستلزم بیان حقیقت

apodeictic
apodictic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها