معنی و ترجمه کلمه شامپانى به انگلیسی شامپانى یعنی چه

شامپانى

bubbly
champagne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها