معنی و ترجمه کلمه شانزدهمین به انگلیسی شانزدهمین یعنی چه

شانزدهمین

sixteen
sixteenth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها