معنی و ترجمه کلمه شانزده شانزدهى به انگلیسی شانزده شانزدهى یعنی چه

شانزده شانزدهى

hexadecimal
sexadecimal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها