معنی و ترجمه کلمه شانس نیاوردن به انگلیسی شانس نیاوردن یعنی چه

شانس نیاوردن

jinx

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها