معنی و ترجمه کلمه شانس به انگلیسی شانس یعنی چه

شانس

chance
fortuity
fortune
handsel
luck
odds

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها