معنی و ترجمه کلمه شانه اى به انگلیسی شانه اى یعنی چه

شانه اى

comb
ctenoid
humeral
pectinate
pectinated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها