معنی و ترجمه کلمه شان به انگلیسی شان یعنی چه

شان

dignity
grandeur
importance
rank
status
their

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها