معنی و ترجمه کلمه شاهراهى که از حق راهدارى معاف است به انگلیسی شاهراهى که از حق راهدارى معاف است یعنی چه

شاهراهى که از حق راهدارى معاف است

freeway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها