معنی و ترجمه کلمه شاهراه به انگلیسی شاهراه یعنی چه

شاهراه

autobahn
freeway
highway
lifeline
superhighway
thoroughfare
turnpike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها