معنی و ترجمه کلمه شاهوار به انگلیسی شاهوار یعنی چه

شاهوار

kingly
regal
royal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها