معنی و ترجمه کلمه شاهى آبى به انگلیسی شاهى آبى یعنی چه

شاهى آبى

tropaeolum
watercress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها