معنی و ترجمه کلمه شاهکار به انگلیسی شاهکار یعنی چه

شاهکار

chef doeuvre
exploit
feat
masterpiece
masterstroke
masterwork
mesterpiece
performance
stunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها