معنی و ترجمه کلمه شاه دادهها به انگلیسی شاه دادهها یعنی چه

شاه دادهها

master data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها