معنی و ترجمه کلمه شاه دادهها به انگلیسی شاه دادهها یعنی چه

شاه دادهها

master data


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها