معنی و ترجمه کلمه شاه ماهى خوراکى اروپا و شمال آمریکا به انگلیسی شاه ماهى خوراکى اروپا و شمال آمریکا یعنی چه

شاه ماهى خوراکى اروپا و شمال آمریکا

shad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها