معنی و ترجمه کلمه شاه ماهى دوساله به انگلیسی شاه ماهى دوساله یعنی چه

شاه ماهى دوساله

smolt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها