معنی و ترجمه کلمه شاه ماهى سرخ به انگلیسی شاه ماهى سرخ یعنی چه

شاه ماهى سرخ

red herring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها