معنی و ترجمه کلمه شاه ماهى به انگلیسی شاه ماهى یعنی چه

شاه ماهى

goatfish
herring
mullet
surmullet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها